Структура

Главни секретари

Главен секретар по учебните процеси и документация
Главен секретар по анализ и контрол на учебната дейност
Главен секретар по науката
Главен секретар по научноизследователските проекти
Главен секретар по компютърни иновации
Главен секретар по вътрешните актове на УНСС
Главен секретар по акредитацията
Главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти
Главен секретар по международно сътрудничество