Структура

Академичен съвет

   

Хабилитирани преподаватели

 1.

проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

 2.

проф. д-р Валентин Димитров Гоев

 3.

проф. д-р Диана Илиева Копева

 4.

проф. д.н. Живко Иванов Драганов

 5.

проф. д-р Камелия Георгиева Стефанова

 6.

проф. д-р Лалко Стойчев Дулевски

 7.

проф. д-р Маргарита Николаева Атанасова

 8.

проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

 9.

проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска

 10.

проф. д-р Надя Димитрова Миронова

 11.

проф. д.н. Пенчо Денчев Пенчев

 12.

проф. д-р Румен Йорданов Брусарски

 13.

проф. д.н. Симеон Денев Желев

 14.

проф. д-р Снежана Александрова Башева

 15.

проф. д-р Христина Лазарова Николова

 16.

проф. д-р Христо Иванов Катранджиев

 17.

проф. д-р Цветана Александрова Стоянова

 18.

доц. д-р Александър Иванов Вълков

 19.

доц. д-р Андрей Иванов Нончев

 20.

доц. д-р Бисер Христов Петков

 21.

доц. д-р Блага Иванова Благоева

 22.

доц. д-р Георги Шинков Забунов

 23.

доц. д-р Гергана Василева Боянова

 24.

доц. д-р Димитър Марчев Благоев

 25.

доц. д-р Захари Емилов Торманов

 26.

доц. д-р Мария Енева Бакалова

 27.

доц. д-р Нончо Иванов Димитров

 28.

доц. д-р Пресияна Стойкова Ненкова

 29.

доц. д-р Радко Асенов Радев

 30.

доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

 31.

доц. д-р Спас Богданов Ставрев

   

Нехабилитирани преподаватели

 32.

ас. д-р Даниел Славеев Парушев

 33.

гл. ас. д-р Илия Добромиров Гътовски

   

Докторанти и студенти

 34.

Ангел Тодоров Стойков

 35.

Анета Христова Христова

 36.

Георги Стоянов Стаматов

 37.

Илиян Мирославов Чабуклийски

 38.

Кристиян Руменов Маджуров

 39.

Любомир Яворов Цветанов

 40.

Тодор Василев Вуков

   

Административен персонал

 41.

Веселин Кирилов Ангелов