Структура

Комисия за академична етика

 
 
Председател
 
 

Приемно време:
петък от 14.00 до 16.00 часа

 

 
Членове:
 
проф. д-р Мирослава Пейчева
доц. д-р Гергана Боянова
Ина Балабанова
Георги Стаматов
 
Технически сътрудник

Бистра Гугова

[email protected]

Приемно време:
вторник от 16.45 до 17.45 часа и
четвъртък от 16.45 до 17.45 часа
в каб. 407К

 
1. Нормативни документи
2. Как се сезира Комисията за академична етика
3. Годишни отчети за дейността на Комисията за академична етика в УНСС
4. Становища