Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: понеделник, 27 ноември 2023 9:40

Програма

За онлайн участие, моля, използвайте следните линкове:

Сесия 1 (23 и 24.11.2023 г.): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8987abf21ff4ce0908ff55d7bd20336%40thread.tacv2/1700573050266?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%22d0a48965-6ad7-421a-a969-9b2c59c08d3f%22%7d

Сесия 2 (23 и 24.11.2023 г.): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a97e5c5a2ca5e444aa5f44b4de12c11bb%40thread.tacv2/1700573234575?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%22d0a48965-6ad7-421a-a969-9b2c59c08d3f%22%7d

Сесия 3 (23 и 24.11.2023 г.): https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ad4cd6e04da344e89a81d04aeedf9fd0c%40thread.tacv2/1700573365813?context=%7b%22Tid%22%3a%22ebc7c086-c350-4453-911a-3b740f8d6dad%22%2c%22Oid%22%3a%22d0a48965-6ad7-421a-a969-9b2c59c08d3f%22%7d

Моля, всички участници извън УНСС да се присъединяват с имейл адресите, които са подали в заявката за участие.


Прикачени файлове:

application/pdf Conference Program - 23-24.11.2023.pdf - 1347 KB