Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 27 април 2021 16:25

ПрограмаПРОГРАМАТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ПУБЛИКУВАНА НА 20 НОЕМВРИ 2021 Г.