Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"