Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: сряда, 28 април 2021 9:01

Декларации за съавторство


Декларациите за съавторство трябва да бъдат изпратени заедно с пълния текст на доклада и сканирано копие за платена такса правоучастие най-късно до 10 ноември 2021 г. на електронен адрес: mspconference@unwe.bg


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪАВТОРСТВО.docx - 196 KB