Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: сряда, 28 април 2021 9:00

Декларация за авторство (Copyright Forms)


Декларацията за авторство трябва да бъде изпратена заедно с пълния текст на доклада и сканирано копие за платена такса правоучастие най-късно до 10 ноември 2021 г. на електронен адрес: mspconference@unwe.bg


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО.docx - 197 KB