Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: четвъртък, 28 октомври 2021 20:01

Доклади


Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN, рефериран в НАЦИД.

Избрани доклади на английски език ще бъдат публиквани в:

Tематичен брой на Yearbook of UNWE,                                             Университетското списание
идексиран в CEEOL:                                                                                    "Economic Alternatives",

                                                                                                                        индексирано в Scopus

                                                           

http://unwe-yearbook.org/en                                                                 https://www.unwe.bg/eajournal/en