Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 27 април 2021 16:30

Заявки за участие


Попълнената заявка за участие в конференцията трябва да бъде изпратена най-късно до 15 октомври 2021 г. на електронен адрес: mspconference@unwe.bg Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.docx - 197 KB