Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: четвъртък, 20 октомври 2022 7:02

Важни дати

30 октомври 2022 г.

  • Краен срок за изпращане на заявките за участие в конференцията
  • Получаване на потвърждение за приемане на подадената заявка


30 октомври 2022 г.

  • Краен срок за заплащане на такса правоучастие и изпращане на сканирано копие на документа за преведената такса на адрес: [email protected]


5 ноември 2022 г. 

  • Публикуване на окончателната програма на конференцията


30 ноември 2022 г.

  • Краен срок за изпращане на пълния текст на доклада на адрес: [email protected] 
    Всички доклади преминават през процес на двойно рецензиране преди публикуването им в сборник от конференцията.