Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: събота, 16 октомври 2021 13:44

Важни дати

30 октомври 2021 г.

  • Краен срок за изпращане на заявките за участие в конференцията на адрес: mspconference@unwe.bg 


20 ноември 2021 г.

  • Краен срок за изпращане на пълния текст на доклада на адрес: mspconference@unwe.bg
  • Краен срок за заплащане на такса правоучастие и изпращане на сканирано копие на документа за преведената такса на адрес: mspconference@unwe.bg


23 ноември 2021 г. 

  • Публикуване на окончателната програма на конференцията