Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 13 юни 2023 15:50

Контакти


гл.ас. д-р Сабрина Калинкова

Организационен секретар на конференцията

E-mail: [email protected]   

Факултет "Управление и администрация"

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране", кабинет: 3029

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” №19

София 1700

Актуална информация за конференцията може да намерите на интернет страницата на конференцията:

https://msp-conference.unwe.bg/ и във Facebook.