Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 09 август 2022 16:35

Доклади


Докладите от конференцията на български език ще бъдат публикувани в електронен сборник с ISBN, рефериран в НАЦИД.

Докладите от конференцията на английски език ще бъдат публикувани в сборник, предложен за индексиране в Web of Science.