Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 13 юни 2023 15:31

Такса за правоучастие


Таксата за правоучастие в конференцията за български участници извън УНСС е 120 лв. (сто и двадесет лева) (с включен ДДС).

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 60 евро (шестдесет евро).

Участниците в конференцията трябва да изпратят сканирано копие на документа за платена такса правоучастие най-късно до 15 ноември 2023 г. на електронен адрес: [email protected]

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

 

БАНКОВИ ДАННИ

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса конференция катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"”.