Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 13 юни 2023 15:32

Изисквания


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

  • МАТЕРИАЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ.
  • Авторите трябва приложат Декларация за авторство/съавторство, с която да потвърдят, че материалът не е публикуван в други издания - подписана и сканирана.
  • При съавторство – е необходимо да се посочи участието на всеки автор в доклада.
  • Заявките за участие в конференцията се попълват в посочения срок (10 ноември 2023) г.
  • Докладите се подават в посочения срок (15 декември 2023 г.)
  • Докладите могат да се изготвят и представят на български и английски език.
  • Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране ще бъдат публикувани в сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер.
  • Всеки участник с доклад ще получи електронен Сборник от конференцията и Сертификат за участие в конференцията.
  • Времето за представяне и обсъждане на един доклад е 15 минути.
  • Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация.

За улеснение, моля, използвайте приложените форми на доклад - на български и английски език.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ФОРМА НА ДОКЛАД.docx - 46 KB

application/msword REPORT TEMPLATE.doc - 111 KB