Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: четвъртък, 28 октомври 2021 19:59

Изисквания


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

 • МАТЕРИАЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ.
 • Авторите трябва приложат Декларация за авторство/съавторство, с която да потвърдят, че материалът не е публикуван в други издания - подписана и сканирана.
 • При съавторство – е необходимо да се посочи участието на всеки автор в доклада.
 • Заявките за участие в конференцията се попълват в посочения срок 30 октомври 2021 г.
 • Докладите се подават в посочения срок 20 ноември 2021 г.
 • Докладите могат да се изготвят и представят на български, английски или руски език.
 • Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране ще бъдат публикувани в сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер.
 • Избрани доклади на английски език ще бъдат публикувани в тематичен брой на Годишника на УНСС, индексиран в CEEOL и в списание "Economic Alternatives", индексирано в Scopus.
 • Всеки участник с доклад ще получи електронен Сборник от конференцията и Сертификат за участие в конференцията.
 • Времето за представяне и обсъждане на един доклад е 15 минути.
 • Представяне на доклада на конференцията – PowerPoint презентация.

За улеснение, моля, използвайте приложената форма на доклад.

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ФОРМА НА ДОКЛАД.docx - 46 KB