Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 13 юни 2023 15:29

Важни дати

10 ноември 2023 г.

  • Краен срок за изпращане на заявките за участие в конференцията
  • Получаване на потвърждение за приемане на подадената заявка


15 ноемрви 2023 г. 

  • Краен срок за заплащане на такса правоучастие и изпращане на сканирано копие на документа за преведената такса на адрес: [email protected]


20 ноември 2023 г. 

  • Публикуване на окончателната програма на конференцията


15 декември 2023 г.

  • Краен срок за изпращане на пълния текст на доклада на адрес: [email protected]