Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: сряда, 12 юли 2023 8:45

За конференцията


ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

"СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И МАРКЕТИНГ
В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ"

 

Университет за национално и световно стопанство

Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

23 и 24 ноември 2023 г.

10:00 ч. Голяма конферентна зала на УНСС и онлайн в MS Teams


        Уважаеми дами и господа,

      От името на Програмния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да вземете участие във Третата международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят", част от честванията на трите юбилея на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" - 75 години от създаването на специалност "Стратегическо планиране", 70 години от основаването на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" и 30 години от създаването на специалност "Маркетинг". Конференцията ще се проведе на 23 и 24 ноември 2023 г. в УНСС, София и онлайн в MS Teams.

    Конференцията се организира от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на Университет за национално и световно стопанство гр.София в партньорство с:

 • Aleksandër Moisiu University of Durrës – Albania;
 • Mediterranean University of Albania - Tirana – Albania;
 • University of Elbasan - Albania
 • Ivane Javakhishvili Tbilisi State University - Georgia
 • Финансово - гуманитарный факультет - Университет Григория Сковородіь в Переяслаяве – Украйна;
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv - Украйна;
 • Police Academy of the Czech Republic in Prague;
 • School of Economics, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore, M.P., India

    Основната цел на организирания научен форум е да представи, през призмата на стратегическото планиране и маркетинга, основните възможности и предизвикателства пред съвременното общество в ерата на дигитализация и цифровизация. Организираният форум цели да обхване въпроса така, както дигиталният свят обхваща всички управленски равнища (фирмено, регионално, национално и международно) и различни техни аспекти (маркетинг, планиране, финанси, образование и здравеопазване и т.н.).

          Тематичните направления, въхру които се фокусира конференцията тази година са:

 • Влияние на дигиталната трансформация върху стратегическото планиране ;
 • Интеграция на традиционните и дигиталните падходи за стратегическо планиране;
 • Роля на информацията и анализите в дигиталната ера;
 • Дигитални маркетингови стратегии и практики;
 • Изкуственият интелект в маркетинга;
 • Дигиталният маркетинг (маркетинг в социалните мрежи, е-маркетинг, инфлуенсър маркетинг, омниканален маркетинг) в развиващите се пазари;
 • Стратегически перспективи в дигиталния свят.

         Самостоятелна секция в Конференцията е предвидена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение) и докторанти, където ще могат да представят резултатите от своите изследвания. 

      Представените на научната конференция доклади на български език, преминали научно рецензиране,  ще бъдат публикувани в сборник от конференцията със собствен ISBN. Докладите, представени на английски език и преминали научно рецензиране ще бъдат публикувани в сборник от конференцията, който ще бъде предложен за индексиране в Web of Science.   


       Работни езици на конференцията:

 • Български език
 • Английски език

 

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията!

 

Проф. д-р Христо Катранджиев,

Председател на Програмния съвет на конференцията