Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

Обновено: вторник, 26 септември 2023 10:50

График и условия


Сайт на Поделение „Студентски столове и общежития" 


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на на учащите

След заседание на КСБВУ се взе решението да бъдат класирани:

1. Всички магистри, подали документи за студентско общежитие;

2. Всички бакалаври, участвали в допълнително класиране.

Студенти, които в информационната система „Уеб-студент“ не виждат блока и стаята, в която са класирани е необходимо да посетят сектор „Настаняване и информационно обслужване“ в блок 23А ниско тяло в срок от 26 септември до 06 октомври 2023 г., където до запълване на незаетите места ще им бъде издадена настанителна заповед .

Напомняме, че срокът за настаняване е от 26 септември до 06 октомври 2023 г.

При възникнали въпроси: [email protected]


_____________________________

PDF документ Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития и столове на УНСС

______________________________

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2023/2024 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

______________________________

Сектор „Настаняване“

E-mail e-mail: [email protected]

______________________________

КСБВУ

E-mail e-mail: [email protected]

______________________________