Международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят"

С поглед към миналото и бъдещето Третата международна научна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят" празнува три юбилея

сряда, 14 юни 2023 15:23 /
Начало:
четвъртък, 23 ноември 2023 10:00
Край:
петък, 24 ноември 2023 19:00
Място:
УНСС и MS Teams
Подробности:   Третата международна конференция "Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят", организирана от катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" ще се проведе на 23 и 24 ноември 2023 г. в УНСС - гр. София и онлайн в MS Teams. Научният форум се организира като част от честванията на три юбилея: 75 години от създаването на специалност "Стратегическо планиране", 70 години от основаването на катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" и 30 години от създаването на специалност "Маркетинг".

     Конференцията предоставя възможност на изследователи, експерти, практици и обучаващите се студенти и докторанти да обменят идеи по актуалните въпроси на дигитализацията в различните й измерения.